Articles

Results 1 to 3 of 3


Client Alert 2021年2月号(Vol.86)

Japan - February 10 2021 会社法:会社法施行規則及び会社計算規則の一部改正-定時株主総会におけるウェブ開示によるみなし提供制度の対象範囲の拡大特例…

Taichi Arai, Jun Cui, Takuya Eguchi, Yasuhiko Fujitsu, Yusuke Ishii, Ayana Kagawa, Ryo Kiuchi, Takahiro Kobayashi, Yusuke Matsui, Norimitsu Mori, Ko Ogata, Atsushi Oishi, Yoshifumi Onodera, Kazuki Sawa, Mugi Sekido, Konosuke Seto, Kana Shibamura, Katsumasa Suzuki, Saori Takekoshi, Tetsuya Tamura, Hiroyuki Tanaka, Yuki Tominaga, Hideaki Umetsu, Shingo Ushirogata, Hideki Utsunomiya, Midori Yamaguchi, Ryo Yamaji

Client Alert 2020年8月号(Vol.80)

China, European Union, Japan - August 11 2020 知的財産法:欧州司法裁判所のSchrems II 事件判決の域外データ移転への影響 競争法/独禁法:公取委、昨年度の企業結合届出の…

Taichi Arai, Jun Cui, Takuya Eguchi, Yasuhiko Fujitsu, Yuya Hattori, Takahiro Inou, Yusuke Ishii, Ayana Kagawa, Yuki Kawai, Ken Kawamoto, Takahiro Kobayashi, Norimitsu Mori, Ko Ogata, Atsushi Oishi, Yoshifumi Onodera, Kazuki Sawa, Mugi Sekido, Katsumasa Suzuki, Seri Takahashi, Tetsuya Tamura, Hiroyuki Tanaka, Yusuke Ueda, Hideaki Umetsu, Shingo Ushirogata, Hideki Utsunomiya, Ryo Yamaji

Client Alert 2020年3月号(Vol.75)

Japan - April 9 2020 テーマ: 知的財産法:著作権法改正の動向~文化審議会著作権分科会での検討状況 競争法/独禁法:乗合バス・地域銀行に関する独禁法の特例法案が閣議決定 エネルギー・インフラ:再エネ特措法の改正に係る法案が閣議決定 労働法:新型コロナウイルス感染症による人事労務への影響…

Takane Hori, Yoshihiko Abe, Daniel Allen, Taichi Arai, Yasuhiko Fujitsu, Daisuke Hanamura, Yusuke Ishii, Ayana Kagawa, Ryutaro Kawamura, Takahiro Kobayashi, Takeshi Komatsu, Kenta Minamitani, Makoto Nishimura, Atsushi Oishi, Atsushi Okada, Yuki Saito, Susumu Sasaki, Takaya Sato, Mugi Sekido, Katsumasa Suzuki, Tetsuya Tamura, Shota Tsukui, Hideaki Umetsu, Hideki Utsunomiya, Ryo Yamaji, Ryo Yoshino