Articles

Results 1 to 5 of 6


Instemmingsrecht ondernemingsraad omtrent pensioen uitgebreid en verduidelijkt

Netherlands - July 12 2016 De regels omtrent de OR en pensioen worden ingrijpend gewijzigd. De OR moet voortaan instemmen met iedere "pensioenwijziging" door de ondernemer. Dat…

Pensioen bij einde dienstverband - de gelijkwaardige voorziening en andere oplossingen

Netherlands - April 26 2019 Een ontslag heeft allerlei consequenties voor een werknemer. Ook op het gebied van pensioen. Maar bij dat aspect wordt lang niet altijd stilgestaan…

Fleur van Assendelft de Coningh

Pension: Autumn storms for employers

Netherlands - June 24 2013 Many employers will soon have to take some difficult decisions. Their pension scheme has to be amended, as do perhaps the other terms and conditions…

Nieuwe regels voor pensioenfondsen en ondernemingsraden

Netherlands - September 23 2013 Nadat de behandeling in de Tweede Kamer pas eind mei was afgerond, is de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen al per 7 augustus jl. (versneld) van…

Ingrijpende wijzigingen voor pensioenen

Netherlands - June 27 2014 Op 2 juni jl. Is de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen ("Witteveen 2015") van kracht…