Articles

Results 1 to 5 of 6


Pensioen bij einde dienstverband - de gelijkwaardige voorziening en andere oplossingen

Netherlands - April 26 2019 Een ontslag heeft allerlei consequenties voor een werknemer. Ook op het gebied van pensioen. Maar bij dat aspect wordt lang niet altijd stilgestaan…

Fleur van Assendelft de Coningh

Instemmingsrecht ondernemingsraad omtrent pensioen uitgebreid en verduidelijkt

Netherlands - July 12 2016 De regels omtrent de OR en pensioen worden ingrijpend gewijzigd. De OR moet voortaan instemmen met iedere "pensioenwijziging" door de ondernemer. Dat…

Ingrijpende wijzigingen voor pensioenen

Netherlands - June 27 2014 Op 2 juni jl. Is de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen ("Witteveen 2015") van kracht…

Vrijstelling verplichtstelling

Netherlands - March 31 2014 Een werkgever kan onder voorwaarden een vrijstelling van deelneming in een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds verkrijgen. Eén van de mogelijke…

Nieuwe regels voor pensioenfondsen en ondernemingsraden

Netherlands - September 23 2013 Nadat de behandeling in de Tweede Kamer pas eind mei was afgerond, is de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen al per 7 augustus jl. (versneld) van…