Articles

Results 1 to 5 of 5
Most popular |Most recent


Gebrek aan juridische kennis over beoordeling deugdelijkheid prestatie van invloed op aanvang verjaringstermijn?

Netherlands - October 20 2020 Op 9 oktober 2020 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de vraag wanneer ex Artikel 3:310 BW een verjaring van een vordering tot…

Robbert van Brakel.

Arts en ziekenhuis niet aansprakelijk voor gebrekkige PIP-implantaten

Netherlands - July 30 2020 Op 19 juni 2020 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin zij antwoord geeft op prejudiciële vragen van het Hof over de vraag of het gebruik van…

Eva Schothorst-Gransier.

Hof doet voorstel voor prejudiciële vragen aan HR over gebrekkige PIP-implantaten

Netherlands - May 20 2019 Uit het arrest van het hof 's-Hertogenbosch van 16 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1458, volgt dat aan de Hoge Raad vragen worden gesteld om…

Eva Schothorst-Gransier.

Beding inzake eenzijdige vaststelling mate van arbeidsongeschiktheid door verzekeraar is niet oneerlijk voor consumenten

Netherlands - October 8 2018 Een beding in de polisvoorwaarden waarin de arbeidsongeschiktheid van de verzekerde eenzijdig wordt vastgesteld door de verzekeraar en de verzekerde…

Eva Schothorst-Gransier.

Vordering van aandeelhouder van failliet familiebedrijf OAD tegen bank afgewezen

Netherlands - November 18 2015 Een aandeelhouder ziet door een faillissement de waarde van de in een vennootschap gehouden aandelen verdampen. Soms maakt de aandeelhouder een derde…

David Bos.