Guillaume Creijghton

CMS Netherlands

Articles

Results 1 to 4 of 4


Forumkeuzebeding van toepassing op vordering uit onrechtmatige daad vanwege misbruik economische machtspositie

European Union - November 13 2018 Het Hof van Justitie (HvJ) deed op 24 oktober een belangrijke uitspraak over de reikwijdte van forumkeuzebedingen in een zaak die in 2012 is…

EU Product Liability Directive still an adequate tool, according to EC evaluation report

European Union - May 18 2018 On 7 May 2018, the European Commission published its fifth report on the performance of the EU Product Liability Directive (Directive/85/374/EEC) in…

Eva Schothorst-Gransier

Bevoegdheid Nederlandse rechter ten aanzien van in buitenland woonachtige bestuurder

Netherlands - February 24 2017 Het ging in deze zaak (Hoge Raad 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:133) om de bevoegdheid van de Nederlandse rechter om te oordelen over een vordering…

Privaatrechtelijk kostenverhaal gemeenten op Staat en schadevergoeding voor loonkosten gemeentepersoneel

Netherlands - July 11 2016 Op 12 december 2007 vliegen twee piloten van het Ministerie van Defensie met een Apache helikopter tegen hoogspanningsleidingen hetgeen leidt tot een…