Fleur van Assendelft de Coningh

CMS Netherlands

Articles

Results 1 to 5 of 13


Dutch experts cite preparation as best strategy against corporate misconduct

Netherlands - December 17 2019 A company's best response to charges of misconduct is to ensure that systems are fully in place to both prevent and uproot any wrongdoing long before…

Katja van Kranenburg

Pensioen bij einde dienstverband - de gelijkwaardige voorziening en andere oplossingen

Netherlands - April 26 2019 Een ontslag heeft allerlei consequenties voor een werknemer. Ook op het gebied van pensioen. Maar bij dat aspect wordt lang niet altijd stilgestaan…

Paulus van den Bos

Arbeidsmarkt en scholing; Belangrijke pijler voor de energietransitie

Netherlands - September 17 2018 De energietransitie is in volle gang en de beschikbaarheid van gekwalificeerde mensen op de arbeidsmarkt speelt hierbij een grote rol, aldus het…

Barbara Veldmaat

The Netherlands: rules regulating working time at offshore wind farms

Netherlands - November 21 2016 Currently approximately 1000 MW offshore wind capacity is either in operation or under construction in the Netherlands. With the designation of three…

Barbara Veldmaat

Wijziging uitvoeringsregels UWV ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid

Netherlands - March 15 2016 Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid ("WWZ") zijn op 1 juli 2015 het BBA, het Ontslagbesluit en de daarop gebaseerde Beleidsregels…