Articles

Results 6 to 9 of 9


Foreign investment screenings in Poland - FAQ

Poland - June 26 2020 Tak. Przynależność państwowa inwestora ustalana jest poprzez odniesienie do osoby ostatecznie kontrolującej, która w tym przypadku jest obywatelem…

Patrycja Sojka

Kontrola inwestycji zagranicznych w Polsce

Poland - June 26 2020 Państwa, które są członkami UE lub OECD lub są stroną umowy o EOG: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania…

Patrycja Sojka

Control over foreign investments in Poland

Poland - June 26 2020 States which are members of EU or OECD or are party to the EEA Agreement: Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Chile, Croatia, Republic of Cyprus…

Patrycja Sojka

The European Commission encourages entrepreneurs to individually consult on antitrust matters

European Union - April 17 2020 On 8 April 2020, the European Commission published a document which sets out the policy on the application of EU competition law with regards to…