Articles

Results 1 to 5 of 9


New law on control of foreign investments in Poland

Poland - June 26 2020 We invite you to read the legal alert which refers to the new provisions of law concerning control over foreign investments in Poland. Please find…

Patrycja Sojka

Nowe przepisy dotyczące kontroli inwestycji zagranicznych w polsce

Poland - June 26 2020 Zapraszamy do zapoznania się z alertem prawnym w sprawie nowych przepisów…

Patrycja Sojka

European Franchise & Distribution Newsletter - No 27

European Union, United Kingdom - October 28 2021 On 9 July 2021, following a comprehensive consultation process, the European Commission published the long-awaited drafts of the revised Vertical…

JUDr. Ján Lazur, Bram Nijhof, Dr Benedikt Rohrßen, Nick Strous, Juraj Sýrny, Grégoire Toulouse, Xuyang Zhu

Poland - Franchise and Distribution newsletter #23

Poland - November 3 2020 For the last 30 years, the Polish free market economy has witnessed the blossoming of a franchised business model in various sectors (FMCG, pharmacy…

Foreign investment screenings in Poland - FAQ

Poland - June 26 2020 Tak. Przynależność państwowa inwestora ustalana jest poprzez odniesienie do osoby ostatecznie kontrolującej, która w tym przypadku jest obywatelem…

Patrycja Sojka