Articles

Results 1 to 5 of 8


Nowe przepisy dotyczące kontroli inwestycji zagranicznych w polsce

Poland - June 26 2020 Zapraszamy do zapoznania się z alertem prawnym w sprawie nowych przepisów…

Szymon Gołębiowsk

Foreign investment screenings in Poland - FAQ

Poland - June 26 2020 I am a manager in a Polish limited liability company (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) which was established in 1995. The majority of shares…

Szymon Gołębiowsk

New law on control of foreign investments in Poland

Poland - June 26 2020 We invite you to read the legal alert which refers to the new provisions of law concerning control over foreign investments in Poland. Please find…

Szymon Gołębiowsk

Foreign investment screenings in Poland - FAQ

Poland - June 26 2020 Tak. Przynależność państwowa inwestora ustalana jest poprzez odniesienie do osoby ostatecznie kontrolującej, która w tym przypadku jest obywatelem…

Szymon Gołębiowsk

Kontrola inwestycji zagranicznych w Polsce

Poland - June 26 2020 Państwa, które są członkami UE lub OECD lub są stroną umowy o EOG: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania…

Szymon Gołębiowsk