Articles

Results 1 to 3 of 3


An EU snapshot

Austria, European Union, Hungary, Netherlands, Poland, Slovakia - November 15 2017 On 9 December 2016, a first draft of the Dutch GDPR implementation act was published, providing (additional) national rules where this is necessary…

Radovan Pala, Torsten Braner, Frederick Leentfaar, Jürgen Pölzl

Od 1 lipca dostawcy Internetu mają obowiązek blokować dostęp do zakazanych stron hazardowych

Poland - July 11 2017 W dniu 1 lipca weszły w życie przepisy nakładające na dostawców Internetu obowiązek blokowania dostępu do domen wpisanych do rejestru domen służących…

Ustawa o sporcie uzna e-sport za sport?

Poland - May 16 2017 Rada Ministrów przyjęła 14 marca 2017 r. projekt ustawy zmieniającej m.in. ustawę o sporcie. Projekt zakłada rozszerzenie definicji sportu o…