Articles

Results 1 to 5 of 11


Dutch Data Protection Authority guidance on the use of cookie walls

Netherlands - May 31 2019 On 7 March 2019, the Dutch Data Protection Authority (DPA) issued guidance on the use of cookie walls on websites, focusing in particular on cookie…

2018: AVG en handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens

Netherlands - January 22 2019 Wanneer we terugkijken naar 2018 kunnen we om één ding niet heen: de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) op 25…

An EU snapshot

Austria, European Union, Hungary, Netherlands, Poland, Slovakia - November 15 2017 On 9 December 2016, a first draft of the Dutch GDPR implementation act was published, providing (additional) national rules where this is necessary…

Radovan Pala, Torsten Braner, Jürgen Pölzl, Marcin Przybysz

Is mijn zakelijke e-mailadres een persoonsgegeven?

Netherlands - October 3 2017 Vragen, en antwoorden, over privacy kunnen complex zijn. Bijzonder complex zelfs. Maar de ervaring leert dat de eerste vraag die gesteld zou moeten…

Privacy als uitgangspunt bij ontwikkeling van producten en diensten.

European Union, Netherlands - December 12 2016 Organisaties zien zich tegenwoordig in steeds grotere mate geconfronteerd met verschillende ontwikkelingen op het gebied van data en privacy. Enkele…

Marthe Riewald