Articles

Results 1 to 5 of 13


Goedkeuring afwijkende bedingen, franchise, ontruiming

Netherlands - April 7 2016 Bruna verhuurt een winkel aan een franchisenemer en sluit met hem ook een franchiseovereenkomst. In Artikel 21 van de huurovereenkomst is met…

De pandhouder met boedelvordering gaat boven de fiscus

Netherlands - July 4 2016 Heineken heeft een bedrijfspand verhuurd aan LEF met als bestemming discotheek. LEF heeft aan Heineken een (bezitloos) pandrecht verschaft op onder…

Ontwikkelingen op het gebied van het vastgoedrecht

Netherlands - January 23 2018 Op basis van de Woningwet scheiden corporaties vanaf 1 januari 2018 hun bezit in DAEB (Diensten van Algemeen Economisch Belang) en niet-DAEB. Een…

Exploitatieplicht van de huurder

Netherlands - July 4 2016 De verhuurder vordert de ontruiming van een pand dat bestemd is om te worden gebruikt als horecapand. In de huurovereenkomst was een…

Beëindiging huurovereenkomst bedrijfsruimte.

Netherlands - December 12 2016 In deze kwestie huurde de huurder een bedrijfsruimte en exploiteerde daarin een drogisterij. De huurovereenkomst werd telkens verlengd voor een…