Articles

Results 1 to 5 of 13


Vergoeding van goodwill valt niet onder de verhuis- en inrichtingskosten

Germany - July 3 2018 De verhuurder van een 150 jaar oude voormalige molen besloot om de huurovereenkomst op te zeggen. De huurovereenkomst was ingegaan in 1996. In de…

Ontwikkelingen op het gebied van het vastgoedrecht

Netherlands - January 23 2018 Op basis van de Woningwet scheiden corporaties vanaf 1 januari 2018 hun bezit in DAEB (Diensten van Algemeen Economisch Belang) en niet-DAEB. Een…

Gebreken, algemene voorwaarden en opschorting huurbetaling

Netherlands - April 7 2017 De verhuurder is eigenaar van een bedrijfspand dat is opgedeeld in 2 compartimenten. Het ene gedeelte is verhuurd aan een autobedrijf en het…

Nieuwe opzet Woningwaarderingsstelsel

Netherlands - January 23 2017 Er is een nieuwe opzet van het Woningwaarderingsstelsel. De WOZ-waarde van een huurwoning speelt in het nieuwe Woningwaarderingsstelsel. De…

Woonruimte, ontruiming na “laatste kans overeenkomst”

Netherlands - December 12 2016 De huurovereenkomst voor woonruimte is bij verstekvonnis van 29 januari 2015 ontbonden. De huurders zijn niet in verzet gekomen tegen dit vonnis…