André van den Brand

Taylor Wessing

Articles

Results 1 to 5 of 5


Invulling criterium “gevolgen van enige betekenis”

Netherlands - October 3 2017 In de uitspraak van 23 Augustus 2017 in het geschil over een mestbassin in Mechelen (Limburg) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…

Milieu-informatie nu nog sneller openbaar

Netherlands - December 10 2017 Ingevolge artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan eenieder een verzoek aan een be-stuursorgaan doen om informatie uit documenten openbaar te…

EU-Dienstenrichtlijn van toepassing op detailhandel

European Union, Netherlands - April 17 2018 Op 30 januari 2018 heeft het Europese Hof van Justitie in twee Nederlandse zaken (C-360/15 en C-31/16) zich uitgesproken over het toepassingsbereik…

De Wet open overheid vervangt de Wet openbaarheid van bestuur

Netherlands - July 4 2016 Op 19 April 2016 is het wetsvoorstel voor de Wet open overheid (Woo) door de Tweede Kamer aangenomen. Het betreft een initiatief wetsvoorstel van…

Aanpassing Activiteitenbesluit

Netherlands - January 13 2016 Een fors aantal bedrijven heeft met ingang van 1 januari 2016 geen aparte omgevingsvergunning meer nodig voor het oprichten of veranderen van een…