André van den Brand

Taylor Wessing

Articles

Results 1 to 5 of 5


EU-Dienstenrichtlijn van toepassing op detailhandel

European Union, Netherlands - April 17 2018 Op 30 januari 2018 heeft het Europese Hof van Justitie in twee Nederlandse zaken (C-360/15 en C-31/16) zich uitgesproken over het toepassingsbereik…

Milieu-informatie nu nog sneller openbaar

Netherlands - December 10 2017 Ingevolge artikel 3 Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan eenieder een verzoek aan een be-stuursorgaan doen om informatie uit documenten openbaar te…

Invulling criterium “gevolgen van enige betekenis”

Netherlands - October 3 2017 In de uitspraak van 23 Augustus 2017 in het geschil over een mestbassin in Mechelen (Limburg) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van…

De Wet open overheid vervangt de Wet openbaarheid van bestuur

Netherlands - July 4 2016 Op 19 April 2016 is het wetsvoorstel voor de Wet open overheid (Woo) door de Tweede Kamer aangenomen. Het betreft een initiatief wetsvoorstel van…

Aanpassing Activiteitenbesluit

Netherlands - January 13 2016 Een fors aantal bedrijven heeft met ingang van 1 januari 2016 geen aparte omgevingsvergunning meer nodig voor het oprichten of veranderen van een…