Articles

Results 1 to 5 of 15
Most popular |Most recent


Ziekenhuiswetgeving – een paar nieuwigheden

Belgium - June 26 2014 Ruim een maand geleden verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet van 10 April 2014 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid. Deze wet stemt in…

Zware apparatuur – een kleine revolutie

Belgium - March 4 2014 De aankoop en installatie van zwaar medisch materiaal kent de laatste jaren een stijgende trend. Tal van deze apparaten maken gebruik van ioniserende…

Medicinal products : information and advertising

European Union - March 4 2014 Five years after the European Court of Justice (the "ECJ") rendered its judgment in the Damgaard case (Case C-421/07, judgment of 2 April 2009)…

Referentiebedragen – aanvullende verduidelijkingen

Belgium - March 4 2014 De wetgever voert een aantal aanpassingen door in het systeem van de referentiebedragen. De classificatie van patiënten in diagnosegroepen…

Personalized medicine – ethics and regulation

European Union - February 28 2014 As a whole new approach in illness treatment, personalized medicines will necessarily create new challenges for the whole healthcare system. From…

Bruno Fonteyn.