Céline Vannieuwenhuysen

CMS Belgium

Articles

Results 1 to 5 of 5
Most popular |Most recent


De vergunning van een nieuwe activiteit: de bereidingsvergunning

Belgium - June 26 2014 Op 31 December 2013 zag een nieuwe vergunning voor geneesmiddelen het levenslicht: de bereidingsvergunning, ingevoerd door de artikelen 42 t.e.m. 46…

Voorschrijfrecht voor vroedvrouwen

Belgium - March 4 2014 Om gevolg te geven aan de ruimere opdracht en de grotere verantwoordelijkheid van de vroedvrouw, alsook om te voldoen aan de criteria van de…

Het eerste Belgisch Plan voor Zeldzame Ziekten is een feit

Belgium - February 28 2014 Zeldzame ziekten worden in de Europese Unie gedefinieerd als aandoeningen met een prevalentie van minder dan 1 persoon op 2.000. Sommige zijn…

Ziekenfondsen moeten 21 miljoen euro besparen in 2014

Belgium - December 18 2013 Door de momenteel bijzonder moeilijke begrotingscontext heeft de regering beslist om de ziekenfondsen te verplichten om in 2014 21 miljoen euro te…

L’accord cadre et les marchés passés dans le domaine de la santé

Belgium - October 24 2013 Les marchés de fourniture de produits de santé se caractérisent par les exigences concurrentes tant de la réglementation…

Valentine De Francquen.