Frouke Hekker

Novagraaf

Articles

Results 21 to 25 of 101


IE-bescherming op het Afrikaanse continent (ARIPO-update)

Africa - September 7 2020 Het merkenrecht is territoriaal begrensd. Dit betekent dat wanneer u rechten wenst te verwerven op een merk, dat merk geregistreerd dient te worden in…

Nog steeds geen geldig merk voor ‘perfecte’ energiereep

European Union - July 13 2020 Eind 2018 schreven wij over de beslissing van het Gerecht EU waarin werd geoordeeld dat het teken ‘PERFECT BAR’ te beschrijvend en onvoldoende…

Still no perfect trademark for 'perfect' energy bar

European Union - July 13 2020 In 2018, the General Court of the EU ruled that ‘Perfect Bar' was too descriptive and thus insufficiently distinctive to be registered as a trademark…

Kun je een design in de EU als merk beschermen?

European Union - May 26 2020 In het arrest Gömböc heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) recentelijk welkome inzichten gegeven over het merkenrechtelijk…

Can you trademark a design in the EU?

European Union - May 25 2020 In Gömböc, the Court of Justice of the European Union (CJEU) has provided some welcome guidance on trademarking designs in the EU, as Frouke Hekker…