Articles

Results 1 to 1 of 1
Most popular |Most recent


Likumdosanas un tiesu varas savstarpj mijiedarbba. Aktv un pasv tiesnesu tiesbu parlamentr kontrole

Latvia - October 16 2019 Likumdosanas un tiesu vara savstarpj ldzsvara un kontroles sistmas ietvaros, kas izriet no varas dalsanas teorijas, aktvi mijiedarbojas, un to…