Articles

Results 1 to 5 of 10


Sosyal Ağ Sağlayıcı İçin Öngörülen Yükümlülük ve Sorumluluklar ile Bu Yükümlülüklere Aksi Davranış Halinde Karşılaşılabilecek Yaptırımlar

Turkey - November 18 2020 İşbu Bilgi Notu’nda; 5651 sayılı Kanun ve BTK’nın Usul ve Esaslar’ı kapsamında getirilen düzenlemeler çerçevesinde sosyal ağ sağlayıcı için…

Demet Akçaalan, Gülenay Kavcar

İş İlişkisinde Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Şekilde İşlenmesi ve Korunması

Turkey - October 20 2020 Kişisel verinin özünü oluşturan “kişilik hakkı”; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve sair alt mevzuat yanında, Anayasa’nın…

Eren Can Ersoy

Lawful Processing and Protection of Personal Data in Employment Relations

Turkey - October 20 2020 “Personality rights”, which are the essence of personal data, are set forth in the Personal Data Protection Law No. 6698 and other…

Eren Can Ersoy

İnternet Sitesi Açmakla Yükümlü Şirketler

Turkey - August 18 2020 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 1524. Maddesi uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline…

Gülenay Kavcar

Ticari Reklamlarda Haksız Ticari Uygulamalar

Turkey - April 20 2020 Haksız ticari uygulama yasağı, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) m. 62 Ile genel olarak düzenlenmiş olup; Kanun’un 61 ila 63…

Gülenay Kavcar