Articles

Results 1 to 5 of 7


Kaptan Pilotun Hukuki Yetki ve Sorumlulukları

Turkey - May 13 2020 Hava aracının emniyetle, can ve mal güvenliğini sağlayacak surette sevk ve idaresinden ve görevin tamamlanmasından birinci derecede sorumlu…

Merve Cebi

Uçuş Ekibinin İş Hukuku Kapsamında Tabi Olduğu Mevzuat ve Hakları

Turkey - May 13 2020 4857 sayılı İş Kanunu (“İK”)’nun 4.maddesi İK’nın kapsamını belirlemektedir. İK’nın “deniz hava taşıma işlerinde ve iş ilişkilerinde bu kanunun…

Merve Cebi

Genel Havacılık Yönetmeliği (Shy-6b) Hakkında Bilgi Notu

Turkey - April 29 2020 Genel havacılık faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuş genel havacılık işleticilerine ilişkin ruhsatlandırma sürecinin ve ruhsatın…

Merve Cebi

Covid-19 Salgınının Yarattığı Finansal Krizin Sivil Havacılık Sektörüne Etkileri

Turkey - March 31 2020 Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığı Aralık 2019 tarihinden itibaren gittikçe yayılan ve pandemi halini alarak Dünya çağında büyük bir krize sebep…

Tolga Sevinir

Effects of Financial Crisis Caused by Covid-19 Epidemic on Aviation Sector

European Union - March 31 2020 Since the outbreak in Wuhan, China in December 2019, the CoVid-19 epidemic caused by the novel coronavirus which is spreading increasingly and became…

Tolga Sevinir