Articles

Results 1 to 5 of 11


The Review on the Commercial Electronic Message Management System Under the Personal Data Protection Law

Turkey - October 8 2020 In parallel with the ongoing economic and social developments in communities, the personal data collection and processing has gained…

Eren Can Ersoy

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sisteminin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İncelenmesi

Turkey - October 8 2020 Toplumlarda süregelen ekonomik ve sosyal gelişmeler Ile doğru orantılı olarak bireyler ve tüzel kişiler arasındaki etkileşimin artmasıyla kişisel…

Eren Can Ersoy

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Değerlendirilmesi Hakkında

Turkey - July 28 2020 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 28.07.2020 tarihli ve 31199 sayılı…

Kaptan Pilotun Hukuki Yetki ve Sorumlulukları

Turkey - May 13 2020 Hava aracının emniyetle, can ve mal güvenliğini sağlayacak surette sevk ve idaresinden ve görevin tamamlanmasından birinci derecede sorumlu…

Nigar Guliyeva

Uçuş Ekibinin İş Hukuku Kapsamında Tabi Olduğu Mevzuat ve Hakları

Turkey - May 13 2020 4857 sayılı İş Kanunu (“İK”)’nun 4.maddesi İK’nın kapsamını belirlemektedir. İK’nın “deniz hava taşıma işlerinde ve iş ilişkilerinde bu kanunun…

Nigar Guliyeva