Articles

Results 1 to 5 of 9


Delil Sözleşmesi: Taraflar Vakıaların Ne Tür Deliller İle İspat Edilebileceğini Sınırlayabilir Mi?

Turkey - July 23 2020 Uyuşmazlık halinde, tarafların ileri sürdükleri hususların ispatı, usul ve yasaya uygun şekilde elde edilmiş ve yine bu minvalde ibraz edilen…

Evidential Contract: Can the Parties Limit the Evidences They Might Rely On?

Turkey - July 23 2020 In case of disagreement, the proof of the issues put forward by the parties depends on the evidences; which has been obtained and…

G20 Action Plan in Response to the Covid-19 Pandemic

Global - April 23 2020 G20 Finance Ministers and Central Bank Governors met under the Saudi G20 Presidency on April 15th, 2020 and discussed urgent actions needed to…

Merve Cebi, Müge Kartal

Covid-19 Salgınına Karşı G20 Eylem Planı

Global - April 23 2020 G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, 15 Nisan 2020 tarihinde, Suudi G20 Başkanlığı nezdinde bir araya gelerek COVID-19 salgınının…

Merve Cebi, Müge Kartal

Corona Virus And Dissolution Of Commercial Contracts

Turkey - March 29 2020 As it is known, the corona virus (“Coronavirus“) emerged in China on December 2019 has affected many countries, especially China, Italy and the…