Articles

Results 6 to 10 of 45


Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikteki Değişiklikler

Turkey - January 12 2017 Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte yapılan son değişikliklerle bazı başlıklar öne çıkmaktadır. 30 Aralık 2016 tarihinde…

Abdülkadir Güzeloglu, Fatih Yildizhan

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Yapılan Son Değişiklikler

Turkey - January 9 2017 Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde yapılan son değişikliklerle doğrudan karşılaştırmalı reklam serbestesi 2018 yılına…

Abdülkadir Güzeloglu

6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu 1 Ocak 2017 İtibariyle Yürürlüğe Girdi

Turkey - January 1 2017 Teslimsiz taşınır rehin hakkının güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla getirilen 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu…

Abdülkadir Güzeloglu

Law on the Pledge over Movable Properties in Commercial Transactions enters into force on 1 January 2017

Turkey - January 1 2017 Turkish secured transactions law evolves as the Law on the Pledge over Movable Properties in Commercial Transactions which facilitates the usage of…

Abdülkadir Güzeloglu

TurkStream Gas Pipeline Project is approved by the Council of Ministers of the Republic of Turkey

Russia, Turkey - December 25 2016 The agreement between Turkey and Russia concerning the TurkStream Gas Pipeline Project (the ‘Agreement’) has been approved by the Council of Ministers…

Abdülkadir Güzeloglu