Articles

Results 1 to 5 of 45


Turkuaz Kart: Türkiye’de Çalışan Yabancılar İçin Yeni Bir Dönem

Turkey - March 15 2017 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu Ile ilk defa mevzuatımızda yer alan ve hamiline Türkiye’de süresiz çalışma veikamet hakkı veren, yakınına…

Abdülkadir Güzeloglu

Use Extreme Caution: Recent Judgment of the Turkish Court of Cassation Emphasizes the Importance of Clear Wording of the Arbitration Clauses

Turkey - March 13 2017 In a recent decision of Turkish Court of Cassation (“Court) dated 23 January 2017; the Court held that an arbitration clause should clearly express…

Abdülkadir Güzeloglu

CISG Uyarınca İcabın Hükmü ve Geçerliliği

Global, Turkey - March 13 2017 Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (“CISG”) Madde 14-24 hükümlerince sözleşmelerin kurulması…

Abdülkadir Güzeloglu

Update on the Acquisition of Turkish Citizenship

Turkey - January 13 2017 With the latest changes on the relevant Regulation, it is possible for a foreigner who invests in Turkey in the determined amounts, deposits certain…

Abdülkadir Güzeloglu

Türk Vatandaşlığının Kazanılması Hakkında Yeni Düzenleme

Turkey - January 12 2017 İlgili Yönetmelikte yapılan son değişikliklerle beraber Türkiye’de belirli miktarda yatırım yapan, tespit edilen tutarda mevduatı Türkiye’deki…

Abdülkadir Güzeloglu