Articles

Results 1 to 5 of 57


Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

Turkey - April 19 2017 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun, katılımcıların yurt dışında gerçekleştirdikleri fuar iştiraklerinin ve organizatörler tarafından yapılan…

Tarik Kurban

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Turkey - April 14 2017 Değişiklikte göze çarpan ilk husus Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ihale ve sözleşme süreçlerini, her YEKA’nın kendine has özelliklerine uygun…

Tarik Kurban

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ayıptan Doğan Sorumluluk

Turkey - April 4 2017 Malın ayıplı olması halinde tüketici kendisine kanunen tanınan dört haktan istediğini seçebilir. Satıcı tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine…

Tarik Kurban

Somewhere in the Mist: Autonomy of Turkish National Sports Federations

Turkey - March 25 2017 In international sports practice, it is a widely-recognized principle that governance of sports bodies, whether on domestic or international level…

5718 sayılı MÖHUK Madde 24(4) Hükmü uyarınca Milletlerarası Borç Sözleşmelerinde Hukuk Seçimi Yapılmayan Hallerde Sözleşmenin Tabi Olacağı Hukukun Tayini

Turkey - March 25 2017 MÖHUK Madde 24(4) hükmü, tarafların hukuk seçimi yapmadıkları hallerde akitle en sıkı ilişkili hukukun yetkili olacağını öngörmektedir. A.Genel…

Tarik Kurban