Articles

Results 1 to 5 of 19


Telecom sector market analyses update (2019)

Netherlands - March 5 2019 The main development since our last update of the ex ante regulation of the telecom sector in the Netherlands is the imposition of obligations in the…

Jade Versteeg

Update marktanalyses telecomsector (2019)

European Union, Netherlands - March 1 2019 De voornaamste ontwikkeling sinds onze laatste update van de ex ante regulering van de telecomsector in Nederland zijn de verplichtingen die zijn…

Jade Versteeg

Parcel Delivery Regulation: necessary rules, gesture politics or prelude to more detailed sector regulation?

European Union - May 30 2018 In an earlier blog we already addressed the (wide-ranging) developments in the post and parcel sector. As a result of the ever-increasing popularity…

Martijn van de Hel, Diederik Schrijvershof

Energietransitie & elektrische auto's (EV's): (on)eerlijke concurrentie in een schuivend krachtenveld?

Netherlands - May 29 2018 Er gaat bijna geen dag voorbij of de verschuivingen in de traditionele energiesector komen in het nieuws. Het Klimaatakkoord van Parijs en de noodzaak…

Martijn van de Hel, Diederik Schrijvershof

Pakkettenverordening: noodzakelijke regelgeving, symboolpolitiek of opmaat naar gedetailleerde sectorregulering?

Netherlands - May 24 2018 In een eerdere blog zijn wij al ingegaan op de (uiteenlopende) ontwikkelingen in de post- en pakkettensector. Als gevolg van de almaar toenemende…

Martijn van de Hel, Diederik Schrijvershof