Diederik Schrijvershof

Maverick Advocaten NV

Legal Influencer

Q4 l 2020

Legal Influencers

Lexology’s Legal Influencers programme recognises firms and authors that provide excellent content within a work area and region. Find out more

Articles

Results 1 to 5 of 309
Most popular |Most recent


Restrictive practices in tendering procedures: When are they problematic?

European Union, Netherlands - April 26 2021 Companies that collaborate in tendering procedures find themselves at the intersection of procurement law and competition law. If such collaboration…

Leyla Bozkurt, Martijn van de Hel.

Einde regulatory holiday zorgverzekeraars: richten NZa en ACM eindelijk de pijlen ook op zorgverzekeraars?

European Union, Netherlands - April 26 2021 De Nederlandse Zorgautoriteit (“NZa”) houdt op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (“Wmg”) toezicht op zowel zorgaanbieders als…

Jeanne Plettenburg, Leah Peeters.

Concurrentiebeperkingen bij aanbestedingen: wanneer is er een probleem?

European Union, Netherlands - April 26 2021 Ondernemingen die samenwerken in aanbestedingsprocedures bevinden zich op het snijvlak van het aanbestedingsrecht en het mededingingsrecht. Indien…

Leyla Bozkurt, Martijn van de Hel.

Toezicht ACM en NZa op samenwerken, fuseren en overnames in de zorg

European Union, Netherlands - April 23 2021 De coronapandemie heeft (inter)nationaal zijn weerslag op de zorg. Het kan zorgaanbieders ertoe brengen dat zij meer moeten samenwerken of zelfs…

Jeanne Plettenburg, Martijn van de Hel.

ACM and NZa’s supervision of healthcare joint ventures, mergers and acquisitions

Netherlands - April 23 2021 The Corona pandemic is impacting the healthcare sector, both in the Netherlands and abroad. It may be reason for healthcare providers to work…

Jeanne Plettenburg, Martijn van de Hel.