Articles

Results 1 to 5 of 229
Most popular |Most recent


Kringlooplandbouw, duurzaamheid en het kartelverbod: Power to the farmer?

European Union - May 20 2019 Het klimaatakkoord, de broeikasgasreductie, de omslag naar kringlooplandbouw en de herbezinning op het mestbeleid zijn niet meer weg te denken zijn…

Diederik Schrijvershof, Martijn van de Hel, Ramesh Kaushik.

Circular agriculture, sustainability and the cartel prohibition: Power to the farmer?

European Union - May 20 2019 The climate agreement, greenhouse gas reduction, the transition to circular agriculture and the reappraisal of the manure policy have become Staples…

Diederik Schrijvershof, Martijn van de Hel, Ramesh Kaushik.

Telecom en Media

European Union, Netherlands - April 2 2019 2018 was een roerig jaar in het Nederlandse telecomlandschap. Na een langdurig onderzoek besloot de Europese Commissie (“Commissie”) eind November en…

Diederik Schrijvershof, Martijn van de Hel.

Werk aan de winkel bij consumentenkoop

European Union, Netherlands - April 2 2019 In 2019 verwachten wij dat de trend van meer en hogere boetes in consumentenrechtzaken zich voortzet. 2018 was een veelbewogen jaar op het gebied van…

Diederik Schrijvershof, Martijn van de Hel.

ACM gaat over op horizontaal karteltoezicht en vult fusiemeldingen zelf in

Netherlands - April 1 2019 Voor bestuurders en managers van ondernemingen die willen samen werken met “concullega’s” is het een bekend probleem: waar liggen de grenzen van het…

Diederik Schrijvershof, Martijn van de Hel.