Articles

Results 1 to 5 of 6


Verbod misbruik machtspositie: waardevol instrument in jacht op farma- en techbedrijven

European Union, Netherlands - September 16 2022 Het zal niemand ontgaan dat de mededingingsautoriteiten Tech bedrijven als Amazon, Apple en Google maar ook enkele farmaceutische bedrijven scherp in…

Martijn van de Hel, Diederik Schrijvershof

Ban on abuse of dominant position: valuable tool in the crackdown on pharma and tech companies

European Union, Netherlands - September 16 2022 It will not have escaped anyone’s attention that the competition authorities have set their sights on tech companies like Amazon, Apple and Google…

Martijn van de Hel, Diederik Schrijvershof

Seven new tips for businesses in consumer sales

European Union, Netherlands - April 6 2022 One of the tasks of the Netherlands Authority for Consumers and Markets (“ACM”) is to enforce the laws and regulations in the field of consumer law…

Martijn van de Hel, Diederik Schrijvershof

7 nieuwe tips voor bedrijven bij consumentenverkoop

European Union, Netherlands - April 6 2022 Eén van de taken van de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) is er op toe te zien dat bedrijven de wetten en regels op het gebied van het…

Martijn van de Hel

Monopolie zonder dominantie? Een ontregeld treinspoor

European Union, Netherlands - December 21 2021 100% marktaandeel, maar geen economische machtspositie. Dit is het instinctief tegenstrijdige oordeel waarmee het College van Beroep voor het…

Martijn van de Hel