Articles

Results 1 to 5 of 15


Hoe wordt oneerlijkheid beding getoetst?

Netherlands - February 5 2019 Onze wetgeving kent een regeling onredelijk bezwarende bedingen in overeenkomsten, welke regeling zowel geldt voor consumenten als tussen bedrijven…

Boetes in huurovereenkomsten

Netherlands - January 31 2019 In huurovereenkomsten zijn vaak bedingen opgenomen die de huurder verplicht tot betalen van een aanzienlijke boete indien hij de huur te laat betaald…

Nieuwe rechtsontwikkelingen

Netherlands - January 31 2019 Beëindiging van de overeenkomst op basis van wanprestatie, niet elke wanprestatie is voldoende…

Richtlijn oneerlijke bedingen

Netherlands - January 31 2019 De richtlijn oneerlijke bedingen bepaalt dat een oneerlijk beding de consument niet bindt…

Consument, reflexwerking en Brexit

European Union, Netherlands - January 31 2019 Het begrip “consument” in diverse consumentenregelingen en reflexwerking…