Articles

Results 1 to 5 of 8
Most popular |Most recent


De Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Netherlands - October 8 2020 Op 26 mei 2020 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6…

UBO-registratie

Netherlands - June 30 2020 Dinsdag 23 juni 2020 stemde de Eerste Kamer over de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere…

Corona-betekening: HR 19 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1088

Netherlands - June 28 2020 Ook deurwaarders worden bij de uitoefening van hun werkzaamheden belemmerd door Corona. Deurwaarders moeten sinds 17 maart 2020 tijdens de crisis…

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie & Veiligheid

Netherlands - April 23 2020 Op 21 April 2020 is de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen…

Selectieve betaling en bestuurdersaansprakelijkheid (Hoge Raad 12 april 2019, HR: ECLI:HR:2019:576)

Netherlands - October 1 2019 Op 18 juli 2018 heb ik op de website van ons kantoor een blog geschreven over selectieve betaling en de risico’s voor de bestuurder en in zoverre is…