Jakub Jasinski

Miller Canfield PLC

Articles

Results 1 to 2 of 2


Charakter prawny świadczenia wykonawcy w umowie o roboty budowlane

Poland - April 5 2021 Jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień prawa budowlanego, jakie wykrystalizowały się w nauce prawa i orzecznictwie sądowym…

Poland Authorizes a New Type of Corporate Entity: The "Simple Joint Stock Company"

Poland - February 9 2021 In an effort to promote startups and encourage investment in emerging companies, the Polish government has amended the Polish Commercial Companies…

Piotr Rusin, Richard A. Walawender