Articles

Results 1 to 2 of 2


Het sneeuwt, maar wie dient de stoep sneeuwvrij te maken?

Belgium - January 28 2019 Ieder jaar geeft dit aanleiding tot dezelfde vraag bij de bewoners van een appartementsgebouw: wie is verantwoordelijk voor het ruimen van sneeuw op…

Het Vlaams Huurdecreet

Belgium - January 27 2019 Sinds 1 januari 2019 is de nieuwe regelgeving m.b.t. woninghuur van kracht in Vlaanderen. Hiermee vindt het Vlaamse gewest aansluiting met het Waalse…