Sophie Vercraeye

Sirius Legal

Articles

Results 11 to 12 of 12
Most popular |Most recent


Sky vs Skykick: A trademark without an intent of use is bad faith

Belgium, European Union - February 9 2020 A recent judgment of the European Court of Justice makes it clear that trademark applicants must be very careful when filing a trademark applicationā€¦

Sky vs Skykick: een merkdepot zonder gebruiksintentie is kwader trouw

Belgium, European Union - February 3 2020 Een recent arrest van het Europees Hof van Justitie maakt duidelijk dat merkaanvragers erg voorzichtig moeten zijn bij een merkdepot en de preciezeā€¦