Sophie Vercraeye

Sirius Legal

Articles

Results 1 to 5 of 12
Most popular |Most recent


Het Coronavirus en overmacht

Belgium - March 15 2020 Het Coronavirus of Covid-19 virus verspreidt zich sneller dan ons lief is… Naast de evidente impact op de volksgezondheid, stellen we vast dat ook…

Coronavirus: Force majeure event?

Belgium - March 15 2020 The Coronavirus or Covid-19 virus is spreading faster than we would like… In addition to the obvious impact on public health, we also see that…

Sky vs Skykick: A trademark without an intent of use is bad faith

Belgium, European Union - February 9 2020 A recent judgment of the European Court of Justice makes it clear that trademark applicants must be very careful when filing a trademark application…

Sky vs Skykick: een merkdepot zonder gebruiksintentie is kwader trouw

Belgium, European Union - February 3 2020 Een recent arrest van het Europees Hof van Justitie maakt duidelijk dat merkaanvragers erg voorzichtig moeten zijn bij een merkdepot en de precieze…

De nieuwe BTW-regels voor E-commerce: laat van je horen!

Belgium, European Union - November 8 2020 Door de globalisering en digitalisering van de verkoop van goederen en diensten stijgt de vraag naar een vereenvoudigde BTW-regelgeving voor webshops…