Articles

Results 1 to 3 of 3
Most popular |Most recent


EPB-certificate for small units for non-residential use in Flanders

Belgium - February 4 2020 News From 1 January 2020, owners of small units for non-residential use are required to have an energy performance certificate (EPB-certificate) for…

Koen De Puydt.

EPC in Vlaanderen voor kleine niet-residentiële eenheden

Belgium - February 3 2020 Vanaf 1 januari 2020 moeten ook eigenaars van kleine niet-industriële eenheden een energieprestatiecertificaat (EPC) voorlegg…

Koen De Puydt.

Certificat PEB pour les petits bâtiments non résidentiels en Flandre

Belgium - February 3 2020 A partir du 1 janvier 2020, les petites unités de biens immobiliers non résidentielles sont tenues de disposer d’un certificat P…

Koen De Puydt.