Articles

Results 6 to 10 of 34
Most popular |Most recent


Hoe kan een vennootschap een “Opt-in” doen in het kader van het WVV?

Belgium - October 21 2019 Vennootschappen kunnen een opt-in beslissing en de daarop volgende statutenwijziging realiseren via één en dezelfde buitengewone algemene…

Leo Peeters.

Comment une entreprise peut-elle faire un choix d’ « Opt-in » dans le cadre du CSA ?

Belgium - October 21 2019 Les sociétés peuvent décider de mettre en œuvre un « Opt-in » et de modifier les statuts par le biais d'une seule et même assemblée générale…

Leo Peeters.

How Can a Company “Opt-In” in the Framework of the Companies and Associations Code?

Belgium - October 21 2019 Companies can decide to opt in and perform the subsequent alteration of their articles of association, at one single Extraordinary General…

Leo Peeters.

UBO register: FPS Finance conducts tolerance policy until 31 December 2019

Belgium - October 7 2019 This decision was taken because there are still +/- 360,000 companies, (international) non-profit organisations and foundations that have to register…

UBO-register: FOD Financiën voert gedoogbeleid t.e.m. 31 december 2019

Belgium - October 7 2019 Goed nieuws voor alle bedrijven die nog niet in regel zijn met het UBO-register. De FOD Financiën heeft laten weten dat tot 31 December 2019…