Articles

Results 1 to 5 of 21


IT providers beware! A new antitrust enforcement trend is looming!

Poland - May 26 2022 The Polish Competition Authority (UOKiK) has announced the launch of exceptional antimonopoly proceedings against cartel facilitators. The authority…

Dostawca narzędzi IT odpowie za wykorzystanie ich przez kartel

European Union, Poland - May 9 2022 Zmowy między przedsiębiorcami, którzy zamiast rywalizować, wolą po cichu współpracować z konkurentami, pozostają bolączką polskiego rynku. Ukryty…

Projekt zmian ustawy antyzatorowej: nierzetelni dłużnicy znów na celowniku

European Union, Poland - May 4 2022 Dotychczas duży przedsiębiorcy zobowiązani byli do składania oświadczenia o swoim statusie jedynie w sytuacji, gdy w danej transakcji handlowej…

Zatory płatnicze: najważniejsze spostrzeżenia z lektury 307 stron uzasadnienia decyzji Prezesa UOKiK

European Union, Poland - July 12 2021 Sprawy zatorów płatniczych są pewną nowością w zakresie kompetencji Prezesa UOKiK. Dotychczas wydane zostały jedynie cztery decyzje stwierdzające…

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - przegląd najważniejszych zmian

European Union, Poland - March 22 2021 Gdy w połowie stycznia 2021 r. Opublikowano projekt nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jasne stało się, że najbliższy rok…