Articles

Results 1 to 5 of 36


Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmî Gazete’de Yayımlandı

Turkey - October 14 2021 Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 30 Eylül 2021 tarih ve 31614 sayılı Resmî…

Kaan Başer

Amendments to the Wage Guarantee Fund Regulation have been Introduced

Turkey - October 14 2021 Regulation Amending the Wage Guarantee Fund Regulation ("Amendment Regulation") has entered into force after being published in Official Gazette dated…

Kaan Başer

İşverenin Haklı Nedenle Feshine İlişkin Yeni Kodları Düzenleyen Genelge Yayımlandı

Turkey - April 15 2021 Sosyal Güvenlik Kurumu, 1 Nisan2021 tarih ve 2021/9 sayılı Genelge’yi (“Genelge”) yayımlayarak 2013/11 sayılı Genelge’de yer alan ”29- İşveren…

Kaan Başer, Burcu Tuzcu Ersin

Circular Published Effecting New Dismissal Codes Applicable to Just Cause Termination of Employees

Turkey - April 15 2021 Social Security Institution Circular, dated 1 April.2021, and numbered 2021/9 (the "Circular"), removes dismissal code "29 - Termination by the…

Kaan Başer, Burcu Tuzcu Ersin

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayımlandı

Turkey - March 16 2021 Uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul…

Kaan Başer