Articles

Results 1 to 5 of 97
Most popular |Most recent


MERSİS’te Yeni Güncellemeler Yapıldı

Turkey - August 17 2021 MERSİS’te yapılan yeni güncellemeler özetle aşağıdaki şekildedir…

E. Benan Arseven.

New Updates in MERSIS

Turkey - August 17 2021 Some new practices regarding the Ministry of Trade Central Registry System entered into force…

E. Benan Arseven.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, Bilinen Adrese Çıkartılan Tebligatın İade Edilmesi Halinde MERNİS Adresine Yapılacak Tebligata İlişkin Uygulamaya Açıklık Getirdi

Turkey - July 6 2021 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu (“Genel Kurul”) 2019/2 E., 2020/3 K. Sayılı ve 20 Kasım 2020 tarihli kararı Ile, ilgililerin bilinen son…

Dr. E. Seyfi Moroglu.

General Assembly on the Unification of Judgments of Supreme Court Clarifies Two-Step Procedure for Service at MERNİS Addresses

Turkey - July 6 2021 General Assembly decision numbered 2019/2 E., 2020/3 K., dated 20 November 2020, clarifies the two-step procedure for service of process on a party at…

Dr. E. Seyfi Moroglu.

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı

Turkey - April 15 2021 20 Şubat 2021 tarih ve 31401 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında…

E. Benan Arseven.