Articles

Results 1 to 5 of 60


Türkiye’deki Ticari Tedbirler - Ekim 2021

Turkey - November 22 2021 7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan “öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya” ve “öğütücü…

Burak Baydar

Enforcement Date of Accommodation Tax is Postponed to 1 January 2023

Turkey - November 22 2021 Article 61 of Law numbered 7338 on Amendments to Tax Procedure Law and Certain Laws ("Omnibus Bill") is published in Official Gazette dated 26 October…

Dr. E. Seyfi Moroglu

Tarımsal Destekleme Ödemelerinde Kazanç İstisnası Getirilmiştir

Turkey - November 22 2021 26 Ekim 2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu Ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasın…

Dr. E. Seyfi Moroglu

Dernekler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

Turkey - November 22 2021 21 Ekim 2021 tarihli ve 31635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik…

Dr. E. Seyfi Moroglu

Ministry of Trade Communiqués Issued Between 1 October and 31 October 2021

Turkey - November 22 2021 Based upon decision of the Board of Evaluation of Safeguard in Import, investigation started for the import of “grinding balls and similar goods for…

Burak Baydar