Articles

Results 1 to 5 of 59
Most popular |Most recent


Amendments to Regulation on Methods and Procedures for Manufacturing, Labelling and Control of Tobacco Products

Turkey - September 3 2021 The Regulation Amending the Regulation on Methods and Procedures for Manufacturing, Labelling and Control of Tobacco Products ("Amendment Regulation")…

Merve Altinay Öztekin.

Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı

Turkey - September 3 2021 Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 30…

Merve Altinay Öztekin.

Publication of Regulations on Medical and In Vitro Diagnostic Devices

European Union, Turkey - July 6 2021 To conform Turkish regulations extant on medical and in vitro devices to those of the EU, and to protect and preserve the wellbeing of Turkish…

Merve Altinay Öztekin.

Tıbbi Cihaz ve In Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Yayımlandı

European Union, Turkey - July 6 2021 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”) tarafından 2 Haziran 2021 tarihli ve 31499 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte…

Merve Altinay Öztekin.

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik Hükümlerinde Çeşitli Değişiklikler Yapıldı

Turkey - May 11 2021 Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik…

Ece Berkman, Ceylan Necipoğlu.