Ezgi Baklaci Gülkokar

Moroğlu Arseven

Articles

Results 1 to 5 of 92
Most popular |Most recent


Reklam Kurulu, Rakip Firmanın Ayırt Edici Bir Özelliğine ve Markasına Yer Verilen Reklamları, Karşılaştırmalı Reklam Düzenlemeleri Açısından Değerlendirdiği Bir Karar Verdi

Turkey - September 3 2021 Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu (“Kurul”), 8 Haziran 2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısında, YouTube platformunda yayınlanan telefon reklamlarının…

Sena Yaşaroğlu.

Board of Advertising Considered Advertisements That Includes the Competitor’s Trademark and Distinctive Feature, As Comparative Advertising

Turkey - September 3 2021 On 8 June 2021, the Ministry of Commerce Board of Advertising (the “Board”) considered whether YouTube videos posted by a manufacturer were…

Sena Yaşaroğlu.

Understanding the Doctrine of Exhaustion in the Context of Trademark Rights in Turkey

Global, Turkey - September 1 2021 As the global economy grows, technology expands, and the sale of electronic goods increases, principles of exhaustion rights relating to trademarks…

Reklam Kurulu, Kişisel Sosyal Medya Hesabı Üzerinden Paylaşılmış Bir İçeriği Örtülü Reklam Olarak Değerlendiren Bir Karar Verdi

Turkey - August 17 2021 Reklam Kurulu, 4 Mayıs 2021 tarihinde “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz”…

Sena Yaşaroğlu.

Board of Advertisement Rendered a Decision That Considers a Personal Social Media Content as Surreptitious Advertising

Turkey - August 17 2021 Turkey’s Advertisement Board (“Board”) published its Guideline on Commercial Advertisement and Unfair Commercial Practices of Social Media Influencers…

Sena Yaşaroğlu.