Articles

Results 1 to 5 of 330


Turkish Constitutional Court Accepted the Applicant’s Reversal Request to Administration’s Rejection to his Request to be Appointed as the Managerial Staff, pursuant to the Right to Respect for Private Life

Turkey - December 24 2021 The Constitutional Court with its recent decision with the application number 2018/11772 and dated 20 October 2021, decided that the assignment…

Kaan Başer

Regulation on Procurement of Real Estate has been issued by the Energy Market Regulatory Authority

Turkey - December 24 2021 The Regulation on Procurement of Real Estate (“Regulation“), prepared by the Energy Market Regulatory Authority (“Authority”) has been published in…

C. Hazal Baydar

Müdürlük Kadrosuna Atanma Talebi İdare Tarafından Reddedilen Başvurucunun Bozma Talebi Anayasa Mahkemesi Tarafından Özel Hayata Saygı Hakkı Çerçevesinde Kabul Edildi

Turkey - December 24 2021 Anayasa Mahkemesi’nin 20 Ekim 2021 karar tarihli ve 2018/11772 başvuru numaralı kararında görevlendirme işleminin, başvurucunun (“Başvurucu”) sosyal…

Kaan Başer

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelik Yayınladı

Turkey - December 24 2021 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan Taşınmaz Temini İşlemleri hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 2 Kasım 2021 tarihli ve…

C. Hazal Baydar

Çevre İzin ve Lisan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Turkey - November 22 2021 16 Ekim 2021 tarihli ve 31630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik…

C. Hazal Baydar