Articles

Results 6 to 10 of 261


Agricultural Subsidies Payments are Exempted from Income Tax

Turkey - November 22 2021 With article 3 of Law numbered 7338 on Amendments to Tax Procedure Law and Certain Laws ("Omnibus Bill"), published in Official Gazette dated 26…

Metin Abut

Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı

Turkey - October 14 2021 Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik Yönetmeliği")…

Başak Acar

Borsa Simsarı ve Borsa Ajanı Olma Koşullarında Değişiklik Yapıldı

Turkey - October 14 2021 25 Eylül 2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik…

Burcu Güray

Amendments on the Regulation on Testing, Control and Calibration of the Medical Devices

Turkey - October 14 2021 Medical Devices Regulation Amending the Regulation on Testing, Control and Calibration of the Medical Devices ("Amendment Regulation") has been…

Başak Acar

Conditions of Becoming a Stock Broker and Stock Agent are Changed

Turkey - October 14 2021 With the Regulation Amending the Regulation on Intermediaries Trading on Commodity Exchanges (the "Amendment Regulation") published in Official…

Burcu Güray