Articles

Results 1 to 5 of 263


Döviz Alım Satımı için Yetkili Müesseselerin Faaliyet Esaslarına Dair Mevzuatta Değişiklikler Yapıldı

Turkey - December 24 2021 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a ilişkin 2018-32/45 numaralı Tebliğ’de değişiklik yapılmasına ilişkin 2021-32/62, 2021-32/64 ve…

C. Hazal Baydar

Updates in the Rules Applicable to Authorized Institutions for Foreign Exchange Transactions

Turkey - December 24 2021 Communiqué numbered 2021-32/62, 2021-32/64 and 2021-32/65 on amending Communiqué numbered 2018-32/45 regarding Decision Number 32 on the Protection of…

C. Hazal Baydar

Enforcement Date of Accommodation Tax is Postponed to 1 January 2023

Turkey - November 22 2021 Article 61 of Law numbered 7338 on Amendments to Tax Procedure Law and Certain Laws ("Omnibus Bill") is published in Official Gazette dated 26 October…

Metin Abut

Tarımsal Destekleme Ödemelerinde Kazanç İstisnası Getirilmiştir

Turkey - November 22 2021 26 Ekim 2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu Ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasın…

Metin Abut

Dernekler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

Turkey - November 22 2021 21 Ekim 2021 tarihli ve 31635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik…

Metin Abut