Articles

Results 1 to 5 of 289


Information Technologies and Communication Authority Published the Regulation Amending the Regulation on the Procedures and Principles regarding the Registered Electronic Mail System

Turkey - January 12 2023 Information Technologies and Communication Authority (“ICTA“) published the Regulation Amending the Regulation on the Procedures and Principles…

Ceylan Necipoğlu

Amendments have been Introduced to the Regulation on Distance Contracts

Turkey - September 30 2022 The Regulation Amending the Regulation on Distance Contracts (“Amendment Regulation”) has been published in Official Gazette dated 23 August 2022 and…

Burcu Güray

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

Turkey - September 30 2022 Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 23 Ağustos 2022 tarihli ve 31932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Böylelikle, 20237 sayılı…

Burcu Güray

Anayasa Mahkemesi, Kamu Alacakları İçin Tebliğ Olunan Ödeme Emrine İtirazda Haksız Çıkan Borçludan Kamu Alacağının %10 Zamla Tahsil Edileceğini Düzenleyen Fıkranın İptaline Karar Verdi

Turkey - September 30 2022 2Ağustos 2022 tarihli ve 31911 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi (“AYM”) kararına konu itiraz; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs…

Metin Abut

The Constitutional Court Decided to Annulation of the Provision Regulating the Public Receivables to be Collected with 10% Increase from the Debtor who has Unjustly Objected against the Payment Order

Turkey - September 30 2022 The objection subject to the Constitutional Court’s (“Constitutional Court”) decision published in Official Gazette numbered 31911 on 2 August 2022 is…

Metin Abut