Articles

Results 1 to 5 of 255
Most popular |Most recent


Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı

Turkey - October 14 2021 Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ("Değişiklik Yönetmeliği")…

Başak Acar.

Borsa Simsarı ve Borsa Ajanı Olma Koşullarında Değişiklik Yapıldı

Turkey - October 14 2021 25 Eylül 2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik…

Burcu Güray.

Amendments on the Regulation on Testing, Control and Calibration of the Medical Devices

Turkey - October 14 2021 Medical Devices Regulation Amending the Regulation on Testing, Control and Calibration of the Medical Devices ("Amendment Regulation") has been…

Başak Acar.

Conditions of Becoming a Stock Broker and Stock Agent are Changed

Turkey - October 14 2021 With the Regulation Amending the Regulation on Intermediaries Trading on Commodity Exchanges (the "Amendment Regulation") published in Official…

Burcu Güray.

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı

Turkey - September 30 2021 21 Eylül 2020 tarihli ve 94 sayılı MA | Gazette’de yer verdiğimiz kullanılmış malların yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin usul ve esasları…

Başak Acar.