Articles

Results 1 to 5 of 145
Most popular |Most recent


Türkiye’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Uyumu Kapsamında Eylem Planı Yayımlandı

European Union, Turkey - August 17 2021 Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Ile onaylanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı (“Eylem Planı”)…

E. Benan Arseven.

Turkey Adopts Action Plan to Comply with European Green Deal

European Union, Turkey - August 17 2021 The Green Deal Action Plan prepared by the Ministry of Trade and approved with the Presidential Circular numbered 2021/15 ("Action Plan"), is a…

E. Benan Arseven.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Turkey - July 6 2021 9 Mayıs 2021 tarihli ve 31479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına…

E. Benan Arseven.

Elektrik Piyasası Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Turkey - July 6 2021 9 Mayıs 2021 tarihli ve 31479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde De…

E. Benan Arseven.

Changes to Regulation on Electricity Market Licensing

Turkey - July 6 2021 The Regulation Modifying Regulation on Electricity Market Licensing ("Amendment Regulation") published in Official Gazette numbered 31479, and…

E. Benan Arseven.