Articles

Results 1 to 5 of 161


Substantial Changes in the Regulation on License-Exempt Electricity Generation have been Introduced

Turkey - September 30 2022 The Regulation Amending the Regulation on License-Exempt Electricity Generation (“Amendment Regulation”), published in Official Gazette dated 11…

E. Benan Arseven

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Esaslı Değişiklikler Yapıldı

Turkey - September 30 2022 11 Ağustos 2022 tarihli ve 31920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik…

E. Benan Arseven

The Nuclear Regulation Law Entered into Force After Being Published in the Official Gazette

Turkey - April 29 2022 Nuclear Regulation Law numbered 7381, published in Official Gazette dated 8 March 2022 and numbered 31772 and entered into force, determines the…

E. Benan Arseven

New Foreign Exchange Payment Restrictions in Sales of Movable Assets have been Introduced

Turkey - April 29 2022 With the Communiqué No: 2022-32/66 (“Communiqué”) published by the Ministry of Treasury and Finance (“Ministry”) in Official Gazette dated 19 April…

Dr. E. Seyfi Moroglu

Sermaye piyasası kurulu tarafından sermaye piyasası araçlarının teminatlı ihracına ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliğ yayımlandı

Turkey - April 15 2022 Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Araçlarının Teminatlı İhracına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ…

Dr. E. Seyfi Moroglu