Articles

Results 6 to 10 of 107


Conditions of Becoming a Stock Broker and Stock Agent are Changed

Turkey - October 14 2021 With the Regulation Amending the Regulation on Intermediaries Trading on Commodity Exchanges (the "Amendment Regulation") published in Official…

Dr. E. Seyfi Moroglu

Communiqué on International Bank Account Numbers Amended to Allow Payment Service Providers to Issue IBAN

Turkey - September 30 2021 Communiqué numbered 2021/5 (the “Amendment Communiqué”), published in Official Gazette dated 5 August 2021, numbered 31559, amends Communiqué number 2008/6 on

Burcu Tuzcu Ersin

Ödeme Hizmet Sağlayıcıların IBAN Oluşturmasına İlişkin Düzenlemeler Resmî Gazete’de Yayımlandı

Turkey - September 30 2021 Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında 2008/6 sayılı Tebliğ’de (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair 2021/5 sayılı Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”)…

Burcu Tuzcu Ersin

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler Yapıldı

Turkey - September 3 2021 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) tarafından hazırlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair…

Dr. E. Seyfi Moroglu

Amendments to the Regulation on Credit Transactions of Banks

Turkey - September 3 2021 Regulation Amending the Regulation on Credit Transactions of Banks ("Amendment Regulation") issued by the Banking Regulation and Supervision Agency…

Dr. E. Seyfi Moroglu